در خبرنامه ما عضو شوید
فوتیکس تقریبا هر ماه یک خبرنامه به همراهانش ارسال می‌کند. شما می‌توانید در خبرنامه محصولات جدید و برخی نمونه‌عکس‌های گرفته شده با کمک محصولات فوتیکس و چگونگی بهره‌بری از آن‌ها را مشاهده کنید. هم‌چنین حراج‌های منطقه‌ای، کارگاه‌های عکاسی و چیزهایی از این قبیل نیز در صورت وجود در این خبرنامه درج می‌شوند.
خبرنامه‌ی فوتیکس زمان انتشار دقیقی ندارد،‌ چرا که ما تنها زمانی که خبر مهمی برای شما داشته باشیم، خبرنامه‌ای را آماده می‌کنیم. بدین‌ترتیب شما هم می‌توانید مطمئن باشید، متونی پیش‌پا افتاده دریافت نخواهید کرد.