لوازم جانبی 

 • لنز هود برای لنز EF 50mm f/1.8 II کانن
 • لنز هود برای لنز EF 50mm f/1.4 USM کانن
 • لنز هود برای لنزهای EF 75-300mm f/4-5.6 II , EF 75-300mm f/4-5.6 II USM , EF 75-300mm f/4-5.6 III , EF 75-300mm f/4-5.6 III USM , EF 75-300mm f/4-5.6 USM , EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS , EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II
 • لنز هود برای لنز EF 75-300mm f/4-5.6 USM IS
 • لنز هود برای لنزهای EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM,EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
 • لنز هود برای لنزهای EF 85mm f/1.8 USM , EF 100mm f/2 USM , EF 100-300mm f/4.5-5.6 , EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM , EF 75-300mm f/4-5.6 , EF 135mm f/2.8 SF , EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM
 • لنز هود برای لنز EF 100mm f/2.8 Macro USM
 • لنز هود برای لنزهای EF 28-80mm f/3.5-5.6 II , EF 28-80mm f/3.5-5.6 III , EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV , EF 28-80mm f/3.5-5.6 V , EF 28-90mm f/4-5.6 II , EF 28-90mm f/4-5.6 II USM , EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 , EF 22-55mm f/4-5.6 USM
 • لنز هود برای لنزهای EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM , EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM , 28mm f/1.8 USM
 • لنز هود برای لنزهای EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM , 18-135mm f/3.5-5.6 IS , EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
 • لنز هود برای لنز EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM
 • لنز هود برای لنز EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM